jason-blackeye-279890-unsplash.jpg

Kvantemedisin

Kartlegg stress og ubalanser i kroppen, for å stimulere kroppens egne evne til selvkorrigering.

 

"Kvantefysikk har opdaget at det ikke er tomrom i meneskets celler, men at det vrimler i dette elektromagnetiske felt med muligheter og potensiale." Dr. Deepak Chopra.

Indigo er et kvantemedisinsk behandlingsapparat (Quantum Biofeedback) , og en nyere oppgradering av vårt tidligere apparat Scio. Apparatet er utviklet av et internasjonalt forskningsteam ledet av prof. Nelson i Ungarn.

Med Indigo systemet oppnås en toveis kommunikasjon med kroppens energetiske system gjennom hodeharness og stropper på håndledd og ankler. Apparatet er meget sensitivt, og måler en stressreaksjon på over 11000 forskjellige Trivector signaler på 6 forskjellige nivåer:

  • Fysisk

  • Emosjonelt

  • Mentalt

  • Spirituelt

  • Sosialt

  • Belastninger fra omgivelsene (toksiner, EMS, stress mm)

Alt styres og tolkes gjennom programvaren på en tilkoblet pc

Kvantemedisinens intensjon er å se mennesket som en helhet. Det er ikke bare kropp, cellefunksjon og nervesystem som teller, men samspillet mellom kropp, sinn og sjel.