jason-blackeye-279890-unsplash.jpg

Kvantemedisin

 

Kartlegg stress og ubalanser i kroppen, for  å stimulere kroppens egne evne til selvkorrigering.

 

"Kvantefysikk har opdaget at det ikke er tomrom i meneskets celler, men at det vrimler i dette elektromagnetiske felt med muligheter og potensiale." Dr. Deepak Chopra.

Kvantemedisin er ikke et nytt fenomen. Det begynte med amerikaneren Royal Raymond Rife (1888-1971) på slutten av 1920-tallet. Han utviklet et unikt apparat basert på frekvenser fra radiorør, som han brukte i medisinsk behandling. Han hadde også et mikroskop der han kunne se levende virus. Han fikk enorm suksess med sine behandlinger så lenge det varte. Som andre nytenkere led han en ublid skjebne pga det etablerte medisinskemiljøet.

Siden har teknologien forbedret seg, datamaskinene er blitt kraftigere, pionerer har gått foran og arbeidet ufortrødent videre mer eller mindre i det skjulte, uten offentlig støtte og skritt for skritt brakt oss dit vi er i dag, som ennå bare er på terskelen til den store forståelsen av mennesket som en helhet.

Kvantemedisinens intensjon er å se mennesket som en helhet. Det er ikke bare kropp, cellefunksjon og nervesystem som teller, men samspillet mellom kropp, sinn og sjel.